NULL Skriv ut sidan - Teckningar och klotter i kyrkböckerna

Anbytarforum

Titel: Teckningar och klotter i kyrkböckerna
Skrivet av: Stig-Ove Wisberg skrivet 2011-07-06, 20:38
Tydligen har prästen beskrivit likstenarna som finns i Vreta Klosters kyrka.  
Nr 3 står: En sten med ett stolpe- twenne oxhufwud- och 1 sjöblads wapn, Hwaröfwer thesse namnen: Per Stolpe (Anna Torne, osäker på namnet); men under som tyckes wara nyligen hugget: Her under hwilar i Christo then ädle och welbördige Per Stolpe, til Yttersiöholm, hwilken för Linköping slagen blef d 25 Septemb, Anno 1598 (Slaget vid Stångebro); samt hans elskeliga Kiera Hustru ädla och Welbördiga Anna Torne, hwilken afsomnade i Herranom then....  Anno....Gud gifwe ro. Amen.
 
Söker man lite på nätet så ska hustrun heta Anna Some
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-07-06 21:42)