NULL Skriv ut sidan - Lag om """"Husförhör""""

Anbytarforum

Titel: Lag om """"Husförhör""""
Skrivet av: Elisabeth Thorsell skrivet 2002-12-16, 22:47
Det är riktigt att det är i och med 1686 års Kyrkolag som husförhörslängderna börjar föras över hela landet, men på många ställen uppfattades de inte som arkivalier som borde sparas, då de fördes i lösa lägg, och de gamla kastades när de nya skrivits. I Linköpings stift blir de inte sparade mer allmänt förrän omkring 1792, när man införde tryckta formulär i bundna böcker.
 
Däremot har Linköpings stift rätt gott om gamla ministerialböcker, beroende på JOhannes Botvidi, biskop omkring 1630, som anbefallde att de skulle föras.
 
I Västerås stift finns gott om husförhörslängder från 1600-talet, beroende på föreskrifter om dessa inom detta stift.
 
Så det varierar oerhört mycket från stift till stift, och detta förklaras och beskrivs i Gösta Lexts bok.