NULL Skriv ut sidan - Församlingsböcker

Anbytarforum

Titel: Församlingsböcker
Skrivet av: Eva Dahlberg skrivet 2003-04-08, 17:57
Församlingsboken ersatte husförhörslängden i kyrkböckerna, vilket officiellt skedde 1894 (källa Furtenbach: Släktforskning för alla) men övergången skedde beroende på hur respektive församlings böcker bröts, antingen tidigare eller senare.
 
Ur församlingsböckerna gjordes vart 10:e år ett utdrag till SCB, fr.o.m. 1860 och framåt (det som bl.a. ligger på Arkion), bl.a. då 1910.  Utdraget ur församlingsboken är mycket mer kortfattat än den riktiga församlingsboken (samma gäller för utdragen ur födelse- och dödböcker som gjordes till SCB, men där är inte skillnaden mellan original och utdrag lika stor). I de församlingsboksutdrag jag sett anges inte fullständigt födelsedatum utan endast året, inga flyttningar anges. Dessa uppgifter finns i församlingsboksoriginalet, som liksom husförhörslängden är kontinuerlig.
 
Utdragen har filmats till mikrokort före originalböckerna och är därför tillgängliga för lån. Efterhand som kyrkböckerna lämnas över till landsarkiven så blir även de filmade och tillgängliga. Finns båda på mikrokort, så är originalboken bäst att låna.
 
Bästa källan till personens födelse är födelseboken, inte församlingsboksutdragen, i ditt fall så kanske familjen inte bor kvar i församlingen året efter. Församlingsboken i original är då att föredra framför SCB-utdragen, men i brist på bröd får man äta limpa, så finns bara SCB-utdragen så låna hem dem.
 
Hälsningar,
Eva