NULL Skriv ut sidan - Församlingsböcker

Anbytarforum

Titel: Församlingsböcker
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2002-03-28, 17:35
Örtugs- och penningland (se inlägg ovan den 26 mars) var inte delar av ett mantal; inte heller var de några ytmått. De var ett sätt att värdera jorden utifrån den avrad eller ränta som erlades för den. För ett penningland var avraden eller räntan alltså en penning, o.s.v. enligt följande:
 
1 markland=8 öresland=24 örtugsland=192 penningland.
1 öresland=3 örtugsland=24 penningland.
1 örtugsland=8 penningland.
 
Observera att detta inte gällde i hela Sverige, inte ens i hela det gamla egentliga Sverige.
 
I Bohuslän (och resten av Norge) var det landskylden (arrendeavgiften) som på motsvarande sätt var ett mått på gårdens storlek och låg till grund för skatter och arvskiften: 1 markabol=8 öresbol=24 örtugsbol. I norra Bohuslän övergick man senare till att fastsätta landskylden i tunnor malt: 1 tunna=12 sättingar=48 skrull. En helgård motsvarade cirka 3 markabol eller 4 tunnor.
 
----------
 
Mantal är ett modernare (allting är relativt J) mått på gårdens storlek. En gård på ett mantal var ursprungligen en gård som kunde försörja en man/bonde med familj. Vid mantalssättningen av gårdarna togs inte bara hänsyn till jordbrukets avkastning, utan även fiske och annat togs med i beräkningen. Inte heller mantal är alltså ett ytmått. Mantalet fortlevde som ett mått på gårdens storlek (dock utan den ursprungliga betydelsen) ända in på 1900-talet.  
 
----------
 
Tunnlandet är däremot ett ytmått. Det var det land som kunde besås med en tunna utsäde. Ett tunnland motsvarar cirka ett halvt nutida hektar.