NULL Skriv ut sidan - Församlingsböcker

Anbytarforum

Titel: Församlingsböcker
Skrivet av: Matts Sandström skrivet 2002-03-26, 17:23
Pld betyder nog penningland. Hemman mättes i mantal och penningland och öresland var delar därav. Ett penningland var en åttondels örtugsland, vilket i sin tur var en tredjedels öresland. Ytmåttet öresland var föregångare till (men inte säkert identisk med) senare tiders tunnland (knappt 5000 kvadratmeter).
 
Måttet åtta och trettiotvå trettiofemtedelars penningland är alltså lite mer än ett örtugsland.
 
Penninglanden och öreslanden var viktiga när det kom till prästval och andra valprocedurer i tillvaron. Var och en fick nämligen rösta utifrån sitt jordinnehav. Den som hade ett större hemman hade större inflytande vid valet än den med ett mindre. Det betyder omvänt, att om man inte vet hur stor gård ens anfader hade, kan man se efter i vallängden vid ett prästval under hans liv. Är man intresserad kan man där också få se vilken präst han röstade på. Det var nämligen inte hemligt hur man röstade. Har man tur var det ens anfader som justerade protokollet och då kan man dessutom få se hans bomärke (eller sigill)
 
Vänliga hälsningar  
Matts Sandström