NULL Skriv ut sidan - Militär indelning i Dalarna

Anbytarforum

Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Björn Sonesson (Sone) skrivet 2006-09-11, 18:36
Hej Jan-Erik! Det finns förteckning till de i Krigsarkivet arkiverade militieräkenskaperna (MR): Räkenskaperna börjar år 1537 och  fortsätter långt fram i tiden, men är filmade på mikrokort bara fram till år 1620 (om jag minns rätt.  
 
Denna förteckning finns på mikrokorten S 0213 1/11-S 0213 4/11 och omfattar Knektar i landskapet Dalarna.  
 
Av roterings- och utskrivningslängder med soldater från Västerdalarna och Bärkebygden finns Dalarna 1629-30:260-261 mikrokort K04095, Västmanland 1628-29:159-160 mikrokort K04027, Västmanland 1630:162 mikrokort K04029, Västmanland 1630:163 mikrokort K04030 och Västmanland 1631:164 mikrokort K04031.  
 
Jag kan ha missat något. Dessutom anges var i kortet den aktuella sidan finns. Se mikrokorten S 2192 1/1 för Dalarna och S2391 för Västmanland.  
 
För Västerdals kompani har jag sammanställt en förteckning. En sådan har jag inte gjort för Västerbergslagens kompani. Den översiktiga tabellen på sidan 100-101 iKungl. Västmanlands regementets historia, del 1 har varit mig till hjälp. Detsamma gäller i SVAR:s gröna militaria pärm, där man under R hittar register till Rullor -1723.  
 
Register till dessa rullor finns bl.a. i form av ett Regements- och regementschefsregister, mikrokort S 0219 1/12-12/12 samt en katalog som omfattar mikrokort K 01339-K 01347 för åren 1620-1654. (Katalogen fortsätter sedan med ytterligare mikrokort för senare år, fram till K01355 som går till år 1723.)  
 
Då nyssnämnda förteckning som jag har sammanställt är ett stort Worddokument - skickar jag över det till dig.
 
Med vänlig hälsning Björn