NULL Skriv ut sidan - Militär indelning i Dalarna

Anbytarforum

Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Leif Gson Nygård (Legony) skrivet 2006-09-10, 16:02
Hej Jan-Erik!
 
Har forskat lite i rullorna för särskilt Västmanlands regemente, som i vart fall från 1626 inrymde socknar i Västerbergslagen och Västerdal[arna].  
 
Jag har inte (ännu) gått i genom rullorna för dessa områden, utan de socknar som tillhörde Åkerbo, Fellingsbro och Skinnskattebergs härad.
 
Och en mycket bra hjälp för mig i sökandet har varit Torsten Holm:s Kungl. Västmanlands regementes historia. Första delen. (1929). Där, på s. 100ff, får man en översikt av organisation och indelning med regements- och kompanichefer, som underlättar betydligt inför excerpt av militaria. Jag försöker lägga ut bilder här:
 
Sedan finns det s k Bergsregementet som uppsattes första gången under danska kriget 1644-1645, vilket bestod av 6-8 bergskompanier. Jag lägger ut skiss här, om det går. Annars rekommenderar jag boken:
 
Lycka till med forskningen!
 
/Leif G:son Nygård