NULL Skriv ut sidan - Gårdsnamn eller soldatnamn?

Anbytarforum

Titel: Gårdsnamn eller soldatnamn?
Skrivet av: Hans Mård skrivet 2002-11-01, 12:32
Gårdsnamnen kan ha många olika härledningar. Förutom en tidigare gårdsägares personnamn kan det också ha givits av dennes yrke, utseende, ursprung, eller av gårdens utseende, storlek, belägenhet etc. Ganska ofta kan gårdsnamn också härledas till soldatnamn, och vice versa. Man skall kanske inte vara alltför strikt i kategoriseringen. Ofta har ju gårdsnamnet ingen egentlig koppling till en gård, utan fugerar bara som en ytterligare specifiering av personen i fråga, utöver personnamn och patronymikon. Även om gårdsnamnskicket i Dalarna varit mer formaliserat än på andra håll.
 
Annars är bildandet av gårdsnamn intressant tycker jag. Hur kan det komma sig att många gånger långsökta gårdsnamn kan förekomma i identiska former från Älvdalen till Dalarnas sydostligaste spets?