NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 21 juni, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 21 juni, 2011
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2011-06-09, 14:45
Sven-Oves fråga löd: Vem har gjort indexeringen till SCB utdragen?
 
Att Ancestry har ansvaret är ju uppenbart - men vem har utfört själva 'hantverket'?
 
Är indexeringen utförd av medarbetare i Indien eller Kina, som så många Ancestry-register, som det undras/misstänks här?: Anbytarforum: Källor: Internet: Swedish Birth Records 1880-1920 (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3539/327671.html#POST1095106)
 
Ann-Louise Paulsson skriver: I en indexerad samling av den storleken är det oundvikligt att en del namn blir felindexerade och som alltid med andrahandskällor rekommenderar vi att man kontrollerar det indexerade materialet mot originalkällan.
 
Men nu är detta register ingen andrahandskälla - det är, i bästa fall, en tredjehandskälla. SCB-utdragen är nämligen ingen originalkälla; de är avskrifter av de riktiga kyrkoböckerna - något som man genom årens lopp har varit tvungen att upprepa ett oräkneligt antal gånger för Genline (som nu har blivit en del av Ancestry). Ancestrys indexering är alltså en avskrift av en avskrift.
 
Ancestrys representant skriver vidare: I de fall som uppgifter har blivit felaktigt indexerad är det enkelt att som användare själv skriva in det korrekta namnet och vi hoppas att alla ni släktforskare vill hjälpa till med det för att underlätta för nybörjare att hitta rätt.
 
...underlätta för nybörjare att hitta rätt. Det kanske hade varit bättre om man inte hade anlitat nybörjare i svenska språket för att utföra indexeringen av svenska namn? Men jag förstår att man från Ancestry hoppas att alla ni släktforskare vill hjälpa till med att rätta felen. Gratisarbetare är ju t.o.m. ännu billigare än personal i asiatiska låglöneländer...
 
SVAR:s Folkräkning (som nätversionen kallas) eller Sveriges befolkning (som registren heter på CD) är också avskrifter av SCB-utdrag, och innehåller också många fel - men registreringen är utförd i Sverige, och därmed ökar i icke ringa grad chansen för att avskrivaren kikar en extra gång om namn vid en första titt ser ut som hämtade ur någon av Tolkiens böcker...