NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 21 juni, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 21 juni, 2011
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2011-04-14, 01:51
Ann-Louise Paulsson skriver att hos Genline/Ancestry finns de historiska kyrkböckerna för hela Sverige inklusive SCB-materialet...
 
Hos Genline har man alltså ännu inte förstått (trots upprepade påpekanden under många år) att SCB-utdragen inte är några kyrkoböcker. Utdragen är befolkningsstatistiska handlingar, som innehåller avskrifter av vissa av uppgifterna från kyrkoböckerna. De är m.a.o. inget som kan inkluderas i kyrkoböckerna.
 
Det går heller inte att säga att Genline har de historiska kyrkböckerna (i bestämd form = alla), eftersom man efter 1860 har just SCB-utdragen av födda, vigda och döda i stället för kyrkoböckerna. Arkiv Digital och SVAR har däremot de riktiga födelse-, vigsel- och dödböckerna också för den perioden.
 
F.ö. trodde jag inte att reklam var tillåtet i Anbytarforum. Det är i varje fall det som brukar vara motivet när betydligt blygsammare inlägg från Arkiv Digital raderas...