NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 mars, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 mars, 2013
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2012-03-20, 22:57
Så kom då äntligen svaret från Ancestrys Ann-Louise Paulsson på den fråga som många har ställt när den här indexeringen har diskuterats tidigare (bl.a. här i juni 2011: Genline - allmänna frågor (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3539/330473.html#POST1096272)).
 
Nämligen följande fråga: Vem är det som läser och registrerar dessa svenska handskrivna dokument, som kan vara svårtydda även för infödda nutidssvenskar? Är det personer som behärskar ens tryckt svenska - eller är det asiatisk låglönepersonal, som annars är vanligt för amerikanska Ancestry att anlita vid liknande registreringar?
 
Och svaret lyder så här [min fetstil]:
 
Våra indexeringspartners, i det här fallet ett företag i Kina, är experter på teckentolkning och mycket erfarna vad gäller indexering av material på olika språk.
 
Det kan naturligtvis mycket väl tänkas att det någonstans i detta företag finns experter på teckentolkning och att man inom företaget är mycket erfarna vad gäller indexering av material på olika språk - men... Några frågor inställer sig:
 
· Är svenska ett av de olika språk som man sedan tidigare har erfarenhet av?
· Är resultatet av erfarenheten av andra språk av samma klass som denna svenska teckentolkning?
· Är den personal som utför själva arbetet också experter på teckentolkning, och då svensk sådan?
 
Svaret på åtminstone den sista frågan döljer sig lite längre ned i Paulssons text [min fetstil]:
 
Just i det här fallet har vi haft en del problem med indexeringen. Anledningen har varit ett pressat tidsschema och indexerare med begränsad erfarenhet av att indexera svenska historiska dokument.
 
Alltså: Det amerikanska storföretaget Ancestry (som lika gärna kunde ha krängt glassmaskiner eller cykelpumpar, men alltså ser släktforskning som en bra 'nisch' för att tjäna pengar) har valt att låta kinesisk låglönepersonal med begränsad erfarenhet av svensk handskrift utföra arbetet med denna indexering!
 
Resultatet blir naturligtvis därefter; man får vad man betalar för, som det heter. Vill man inte betala mer än priset för en Trabant, så ska man inte räkna med att det kommer att rulla in en Rolls-Royce i garaget...  
 
Men Paulsson skyller också på prästerna:
 
Det är viktigt att påpeka att indexerade uppgifter är ett hjälpmedel och aldrig 100 procent korrekt material även om vi naturligtvis strävar efter att få det så korrekt som möjligt. Vi rekommenderar även att man provar att söka på olika stavningar av namn då prästens stavning av samma namn kan variera mellan födelseuppgifterna.
 
Det sistnämnda är ett gott råd när man söker i svenska register - men vad spelar det för roll vilken stavning man söker på om de svenska bokstäverna har körts runt i en tombola innan de hamnade i detta index?
 
En liten fråga: Om Ancestry naturligtvis strävar efter att få det så korrekt som möjligt, varför anlitas då inte svenskspråkig personal?
 
Ann-Louise Paulsson skriver vidare:
 
I en indexerad samling av den här storleken är det dock oundvikligt att en del namn blir felindexerade och som alltid med andrahandskällor rekommenderar vi att man kontrollerar det indexerade materialet mot originalkällan.
 
Det är ordagrant samma svar som vid ett tidgare tillfälle (se länken till den gamla diskussionen överst i detta inlägg). Och jag svarar därför det samma som då:
 
Detta index är ingen andrahandskälla - det är, i bästa fall, en tredjehandskälla. SCB-utdragen är nämligen ingen originalkälla; de är avskrifter av de riktiga kyrkoböckerna - något som man genom årens lopp har varit tvungen att upprepa ett oräkneligt antal gånger för Genline (som nu har blivit en del av Ancestry). Ancestrys indexering är alltså en avskrift av en avskrift.
 
Det kan tilläggas att det i och för sig inte är så konstigt att det är SCB-utdragen som man har indexerat och inte de riktiga födelseböckerna. Det är ju SCB-utdragen som mormonerna fotograderade för den här tidsperioden, och det är som bekat de gamla raspiga mormonfilmerna som Genline/Ancestry har kopierat. Och man kan ju inte gärna sätta sin personal till att skriva av de riktiga kyrkoböckerna hos Arkiv Digital eller SVAR - när det är Ancestry/Genlines egna andrahandskällor som ska indexeras...