NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 22 juni, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 22 juni, 2010
Skrivet av: Leif Hamberg skrivet 2009-11-30, 16:09
Hej
Känner någon till anorna för nedanstående par?
 
Henrik Falk, född 29 dec 1792 i Dalarna, död 34 april 1876 i Böle,  
Graninge sn (Y). Dagakarl, torpare, landbonde i Böle, Graninge sn (Y).  
1823-1837>.  
Okänt ursprung. Troligen Dalarna. Födelsedatum enligt HFL. HFL  
Graninge Bruk 1819-1822 s.64, dagakarl. Torpare i Norrledinge i  
dopboken 1823. HFL Ledinge 1826-1837 s.7, torpare.  
Kom med hustrun till Graninge omkring 1818. Källa: Hasselberg;  
Graningesläkter volym 1 sidan 39.  
 
Gift med  
Katarina Hansdotter, född 24 okt 1788 i Dalarna, död 19 dec  
1874 i Böle, Graninge sn (Y). Bosatt i Böle, Graninge sn (Y).  
Okänt ursprung. Troligen från Dalarna. Födelsdatum enligt HFL. Ej  
i Sollefteå vigselregister. HFL Graninge Bruk 1819-1822 s.64. HFL  
Ledinge 1826-1837 s.7. 40 år gammal i dopboken 1828.  
Kom med maken till Graninge omkring 1818. Källa: Hasselberg;  
Graningesläkter volym 1 sidan 39.  
 
Med vänliga förhoppningar
Leif H