NULL Skriv ut sidan - Webbaserade släktforskningsprogram

Anbytarforum

Titel: Webbaserade släktforskningsprogram
Skrivet av: Olle Lundstedt skrivet 2009-07-22, 20:57
Lotta raljerar gärna över min hänvisning till danska Datillsynet. Det bjuder jag på. Vad jag kunde se är både svensk och dansk lag baserad på samma EU-direktiv. Något för jurister att träta om!
 
Efter att jag funnit nedanstående text, tycker jag att jag har ännu mer torrt på fötterna, när jag tror att min tolkning inte är helt galen. Jag håller alltså inte alls med Lottas något skruvade tolkning av PUL.
 
Här fann jag texten som följer:
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-personuppgifter-och-internet. pdf:
 
Harmlösa uppgifter
 
Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad  
som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör  
vara hur den registrerade kan uppleva publiceringen. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! Om du är osäker är det en god regel att inhämta samtycke.
 
Känsliga uppgifter, dvs. uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse,
medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke.
 
Alltså, det som är förbjudet handlar om entnicitet och religion. Det andra hamnar i en gråzon, som tydligen inte har klargjorts juridsiskt. Läs Stefans inlägg ovan!