NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2008
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2008-04-08, 19:40
En transkription (tydning och överföring till modern skrift) av en gammal text är inte en ren avskrift.
 
Det är ju inte som att sitta och skriva av en inläggstext här. Dels handlar det om handskrift som kan vara mer eller mindre svårläst, beroende på vem som höll i pennan; dels handlar det om en helt annan skrivstil än den vi använder i dag.
 
Den som transkriberar texten till modern skrift lägger alltså ned arbete på att tyda, inte bara skriva av den. Sedan kan alla som själv har läst 1700-talshandlingar se att Sven-Eriks exempel på kopierad text (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=61355) inte är någon bokstavstrogen återgivning av texten; texten har alltså, förutom att vara tydd och överförd till modern skrift, också fått stavningen moderniserad.
 
Den som menar att detta arbete inte kan anses ha uppnått verkshöjd kan ju i så fall lika gärna visa stöd för den uppfattningen, i stället för att bara kräva att motsatsen ska bevisas. Att transkriptioner rent principiellt kan vara upphovsrättsskyddade är hur som helst elementärt.
 
(Meddelandet ändrat av jts den 08 april, 2008)