NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2008
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2008-04-08, 00:12
Jag försöker att så långt som möjligt avstå från inlägg i Anbytarforum när forumet fungerar som det gör numera - men ibland måste något bara sägas... Jag gör därför ett tillfälligt inhopp med ett inlägg i den här diskussionen.
 
Det är en del besynnerliga uppfattningar om upphovsrätt ute och valsar här...
 
Internet och CD är ju bara ett par sätt bland många andra att publicera en text, och naturligtvis är det så att upphovsrätt är upphovsrätt också när verket publiceras digitalt! Det är m.a.o. inte fritt fram att sprida kopior av andras verk på internet när de inte kan spridas i annan form. Det är heller inte så att man 'får skylla sig själv' om man publicerar något på internet eller CD som andra därmed har teknisk möjlighet att kopiera, lika lite som man 'får skylla sig själv' om man ger ut en tryckt bok, som ju faktiskt också är tekniskt möjlig att kopiera (även om det krävs lite mer arbete av snyltaren...).
 
Det finns heller inget juridiskt begrepp som heter offentlig information. De myndighetsarkiv (från kyrkan, domstolar m.fl.) som vi använder i vår forskning är allmänna handlingar, och till dem finns ingen upphovsrätt. Det står alltså var och en fritt att fotografera, skriva av eller på annat sätt kopiera dem (med reservation för att allmänheten ju inte alltid har tillgång till ömtåliga original).
 
Men - man kan inte fritt sprida kopior av andras foton eller avskrifter! Även om det inte finns någon upphovsrätt till originalet, så har man ändå upphovsrätt till sitt eget fotografi. Samma sak gäller också för en egen transkription (tydning och överföring till modern skrift) av en gammal text (t.ex. ett domboksmål); det är ju inte så att en gammal text överförs till digital form med en enkel knapptryckning...  (Se Upphovsrättslagen, 4 §.)
 
Däremot har självklart ingen upphovsrätt till enskilda faktauppgifter (t.ex. personers namn, födelsedatum, hemorter, släktskap m.m.) som återfinns i en handling; även om man alltså inte kan kopiera hela texter, så kan ändå sådana uppgifter fritt plockas ut också från upphovsrättsskyddade verk utan hinder av upphovsrätten. Men hämtar man dessa uppgifter från någon annans forskning, så ska man naturligtvis - inte av upphovsrättsliga skäl, men väl av forskningsetiska - ange källan.
 
Det gäller kort sagt att göra skillnad mellan
· originalet av en allmän handling;
· ett foto av handlingen och en transkription av texten;
· enskilda faktauppgifter som återfinns i handlingen/texten.
 
Den första och den tredje punkten finns det alltså ingen upphovsrätt till - men däremot till den andra.
 
Summa summarum: Bara för att enskilda, icke upphovsrättsskyddade, faktauppgifter återfinns i en handling, så blir alltså därmed inte ett foto av handlingen eller en transkription av texten i sin helhet offentlig information som fritt kan kopieras och spridas!
 
Däremot står det naturligtvis var och fritt att utföra samma arbete själv, d.v.s. att ta ett eget fotografi av den allmänna handlingen eller att själv transkribera originaltexten - även om det naturligtvis är både bekvämare och billigare att låta någon annan göra arbetet gratis...
 
Sedan har naturligtvis alla sin fulla rätt att tro att det förhåller sig på annat sätt än det här beskrivna, eller att tycka att det borde vara annorlunda. I det förstnämnda fallet är väl det bästa rådet att studera gällande lagstiftning, vilket lämpligen görs i andra källor än diverse hemsidor som sprider samma tro; i det sistnämnda fallet kan rekommenderas att kontakt tas med en riksdagsman, om det finns någon sådan som kan tänkas att stödja de idéerna, med ett motionsförslag om en lagändring.
 
(Meddelandet ändrat av jts den 08 april, 2008)