NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 april, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 april, 2008
Skrivet av: Stig-Lennart Johansson skrivet 2008-04-06, 21:00
En märklig inställning, Thomas: har du tänkt igenom den?
 
Forskningsresultat, om verkligen sådana, är väl inte hittegods
och då räcker det knappast med ett ställningstagande i stil med:
Här har jag /funnit/ en tjuvgömma: det är bara att komma och ta för sig!
 
Är det inte snarare så, att fri information kräver att källan uppges,
annars är den knappast fri utan bara 'lånad' i sämsta bemärkelse !
Allvarlig forskning tarvar nog att resultatets härkomst redovisas korrekt
och/eller att metoden beskrivs så att resultatet därmed kan återskapas
(båda delarna innebär säkerligen bl.a. en hel del käll-angivelser...)
 
Anders: din sökmotor ska ha mitt allra största beröm och
(som jag skrivit tidigare) tacksamhet.  Jag använder den i  min
studiecirkelverksamhet med  förstjusning - men det är nog även så
att OBS varje hemsida ansvarar själv för uppgifterna är en nödvändig men
icke tillräcklig reservation som knappast fritar dig (eller mig) från 'med-delaransvar':
 
vi kan inte verka för att medvetet sprida felaktig, osann eller norpad 'information' -
och därför kanske din Mail bör ta till sig anmälningar som utpekar sådant?
 
funderar StigLennart