NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2008
Skrivet av: Stefan Jernberg skrivet 2007-12-26, 20:30
Fortsättning ....
 
 
                     *** Generation V ***
 
         ffmff
      36 Olof NN. 1.
         
         Barn utan känd moder:
         Stors Hans! Olofsson, född 1603, se ana 18.
         Elin Olofsdotter, född 1606 i Våmhus sn. Bosatt i Bäck,
           Våmhus sn.
         Stors Olof! Olofsson, född 1612 i Våmhus sn, död maj 3, 1696
           i Bäck, Våmhus sn. Bonde i Bäck, Våmhus sn. d.
           Gift med  
           Karin Eriksdotter, född 1618 i Våmhus sn.
           
         ffmmf
      38 Bengt Persson. Bonde i Bäck, Våmhus sn. 1.
         db 1648 13/1, k 1643 (JB) i Bäck då han skattar för 5 1/4 spann-  
         säde och 5 39/64 gruvved.                                          
         
         Barn utan känd moder:
         Brita Bengtsdotter, född 1601 i Våmhus sn,
           död (begravd maj 10, 1685) i LImbäck, Våmhus sn. d. 1.
           test 10/5 efter Per Perssons mormoder i Våmhus.                    
           Den enda Per som är tänkbar är Hede Per Persson, 1659-1738.        
           Gift med  
           Erik Larsson, född 1592 i Våmhus sn, död 1670/75 i Limbäck,
           Våmhus sn. Bonde i Limbäck, Våmhus sn. 1.
         Anna Bengtsdotter, född 1605, se ana 19.
         
         fmfmm
      43 Brita Henriksdotter, född 1607, död 1675 i Bonäs, Mora sn. 1.
         
         Barn utan känd fader:
         Karin Andersdotter, född 1627, se ana 21.
         
         fmmff
      44 Mats Eriksson, född 1597 ca i Våmhus sn, död 1667 i Limbäck,
         Våmhus sn. Bonde i Limbäck, Våmhus sn. d. 1.
         test midsommardagen.(kyrä)                                        
                                                                           
         Att Lok Mats på Heden är son är endast en gissning !!              
         
         Gift med nästa ana
 
         Barn:
         Lok Erik! Matsson, född 1626 i Våmhus sn. Soldat i Limbäck,
           Våmhus sn. 1.
           Gift med  
           Anna Larsdotter, född 1627 i Våmhus sn. 1.
         Anna Matsdotter, född 1629 i Våmhus sn.
         Lok Mats! Matsson, född 1632, se ana 22.
         Lok Jöns! Matsson, född 1632 i Våmhus sn. Bonde i Limbäck,
           Våmhus sn.
           Att Jöns är en son är en ren gissning.                            
           Gift 1648/1662 med  
           Karin Andersdotter, född 1622 i Våmhus sn. 1.
         Karin Matsdotter, född 1642 i Våmhus sn,
           död (begravd sept 17, 1715) i Våmhus sn. d.
           bg 17/9 nr 66                                                      
           Ho Karin Mattsdr ifr Wåmhus, fad Mats Erss. mod ho Karin Matsdr.  
           Tiänt hos länsm. i Orssa 5 åhr, sedan hos mag. Olof Skragge. När  
           hon war 39 åhr gifte hon sig med sold Israel Pärsson, lefde med    
           han 34 ½ åhr. Siukdomen en förutag ålderdomsbräcklighet, wärk och  
           sweda i kropp och benen, svulnad, 73 åhr.                        
           Gift 1681 ca med  
           Israel Tunman, född 1664 åu i St Tuna sn, död 1724 i Våmhus sn.
           Dragon i Våmhus sn. d.
           bg 12 trin                                                        
           Israel Tunman ifrån Wåmhuus född i Tuna sn, warit Dragon i        
           Jämtland, kom gift utan barn dog af blodsot, 60 åhr.              
           bor enl kyräk 1711 i Utmeland (Nusnäs ?)                          
           gift [före 8/3 1711] (Kyräk)                                      
           db 8/12 1721                                                      
           All des stund gamla dragonen Israel Thunman ifrån Våmhus sitt    
            instämda käromål emot hustru Karin Andersdotter därsammanstädes  
            ...                                                              
           db 8/12 1721                                                      
           Vad angår gamla dragonen Israel Thunmans anförda käromål emot    
            Sparr Karin Andersdotter i Våmhus ...                            
           
         fmmfm
      45 Karin Matsdotter, född 1599 i Våmhus sn, död 1667 i Limbäck,
         Våmhus sn. 1.
         
         Gift med föregående ana
 
         fmmmf
      46 Halvard.
         Död före 1639 16/12 (Domb)                                        
         
         Gift med nästa ana
 
         Barn:
         Erik Halvardsson. Bosatt i Heden, Våmhus sn.
           Domb 1639 16/12.                                                  
           Gift med  
           Elin Jonsdotter.
           Domb 1639 16/12.                                                  
         Elin Halvardsdotter, född 1626, se ana 23.
         
         fmmmm
      47 Brita Nilsdotter, född 1585 i Våmhus sn, död 1667/1680 i Heden,
         Våmhus sn. Bosatt i Heden, Våmhus sn.
         Domb 1639 16/12                                                    
                                                                           
         
         Gift med föregående ana
 
         mfmff
      52 Lars.
         
         Gift med nästa ana
 
         Barn:
         Burtu Anders! Larsson, född 1616 i Våmhus sn. Bonde i Storbyn,
           Våmhus sn. 1.
           Att Karin är dotter framgår av Kröningssvärd del I s 60.          
           Gift med  
           Margareta Olofsdotter, född 1616 i Våmhus sn, död aug 24, 1669
           i Storbyn, Våmhus sn. Häxa.
           Häxa, avrättad.                                                    
                                   --------                                  
           Moraboken; Underförstådd pakt. Mjölkat ihjäl ko. Fört ett barn.    
           Kan ej slippa satan. Bekänt.                                    
                                   --------                                  
         Lars Larsson, född 1637, se ana 26.
         
         mfmfm
      53 NN.
         
         Gift med föregående ana
 
         mfmmf
      54 Lars Nilsson, född 1605 i Våmhus sn, död 1668 i Storbyn,
         Våmhus sn. Bonde i Storbyn, Våmhus sn. 1.
         
         Gift med nästa ana
 
         Barn:
         Karin Larsdotter, född 1642, se ana 27.
         Lassis Lars! Larsson, född 1649 i Våmhus sn,
           död (begravd mars 13, 1726) i Myran, Våmhus sn. Bonde
           i Storbyn o Myran, Våmhus sn. d. 1.
           bg oculi                                                          
           Lars Larsson if. Våmhuus, på sitt 21 åhr gifte han sig först med  
           Anna Nilsdotter med hwilcken han sammanlefde i 24 åhr, 8 barn.    
           Enkling i 2 åhr. Sedan inträdde han i äcktenskap med Cherstin      
           Mattsdotter, lefde med henne i 2 åhr, utan lifsfrukt. Enkling åter
           igen i 30 åhr, död af Blodsot, 79 åhr.                            
           Myran 5 1716-1723                                                  
                 4 1724-1731                                                  
           Gift med  
           Anna Nilsdotter, född 1645 i Våmhus sn,
           död (begravd jan 24, 1692) i Storbyn (Myran), Våmhus sn. d. 1.
         Anna Larsdotter, född 1650 i Storbyn, Våmhus sn,
           död (begravd nov 28, 1725) i Västra Storbyn, Våmhus sn. d. 1.
           Kallas Kerstin Andersdotter i fb 1679.                            
           bg 1 advent                                                        
           Ho Anna Larsdr ifrån Wåmhuus född 1650. 22 åhr gammal då hon kom  
           i äcktenskap med Erick Halfwarsson, lefde med honom i 24 åhr, hade
           5 barn. Enkia i 29 åhr. död af Blodsot, 75 åhr.                  
           Gift 1670 ca i Våmhus sn med  
           Köpman Erik! Halvarsson, född 1645 i Storbyn, Våmhus sn,
           död (begravd febr 9, 1696) i Storbyn, Våmhus sn. Bonde i Storbyn,
           Våmhus sn. d. 1.
         Kerstin Larsdotter, född 1655 i Storbyn, Våmhus sn.
         Brita Larsdotter, född 1658 i Storbyn, Våmhus sn, död 1675
           i Storbyn, Våmhus sn.
           
         mfmmm
      55 Marit Jonsdotter, född 1605 i Våmhus sn, död 1670 i Storbyn,
         Våmhus sn. 1.
         
         Gift med föregående ana
 
         mmfff
      56 Per.
         
         Gift med nästa ana
 
         Barn:
         Mossa Mats! Persson, född 1614 i Våmhus sn, död 1676 i Storbyn,
           Våmhus sn. Nämndeman o bonde i Storbyn, Våmhus sn. 1.
           Nm 1671 4/12.                                                      
           Gift med  
           Karin Nilsdotter, född 1619 i Våmhus sn,
           död (begravd okt 9, 1692) i Storbyn, Våmhus sn. d. 1.
           Hu Margareta i Våmhus test 9/10 efter sin moder [LIA:8]            
         Mossa Erik! Persson, född 1619, se ana 28.
         Mossa Anders! Persson, född 1630 i Våmhus sn, död juni 21, 1716
           i Bäck, Våmhus sn. Kapellskrivare o bonde i Bäck, Våmhus sn. d.
           1.
           bg joh baptista                                                    
           .52. Anders Pärss ifr Wåmhus född 1627. när han war 32 åhr        
           inträdde han första gången i äcktenskap med sal. ho Karin ersdr    
           med henne sammanlefde 16 åhr och aflade 5 barn war så änkl. 2? åhr
           gifte sig 2dra gången med sal. ho Elin Persdotter, med henne lefde
           7 åhr utan lifsfruckt war sedan änkl. 32 åhr, då han war 15 åhr    
           blef han ofärdig. var Capelsskrifware 18 åhr, afled d 21 huju?    
           efter 8 dagars siukdom af ålderdom och sting, 89 åhr.            
           Gift 1659 ca i Våmhus sn med  
           Karin Eriksdotter, född 1636 i Våmhus sn, död 1679 i Bäck,
           Våmhus sn. 1.
           Syster AI:1 Karin Mickelsdotter,1642                              
           Gift 1681 ca med  
           Elin Persdotter, född 1617 i Våmhus sn,
           död (begravd dec 8, 1689) i Bäck, Våmhus sn. d.
           bg 75 år gl, bor hos sin syster och svåger i AI:1.                
           
         mmffm
      57 Marit Andersdotter, född 1592 i Våmhus sn, död 1668t04-19 i Bäck,
         Våmhus sn. tp. 1.
         19/4 1668 gav Mats Persson i Våmhus testamente efter sin moder.    
         Att Erik är son till henne är en gissning.                        
         
         Gift med föregående ana
 
         mmmmf
      62 Mickel NN. 1.
         
         Gift med nästa ana
 
         Barn:
         Karin Mickelsdotter, född 1642, se ana 31.
         
         mmmmm
      63 NN. 1.
         
         Gift med  
         Erik. 1.
         
         Gift med föregående ana
 
         Barn i första giftet:
         Karin Eriksdotter, född 1636 i Våmhus sn, död 1679 i Bäck,
           Våmhus sn. 1.
           Syster AI:1 Karin Mickelsdotter,1642                              
           Gift 1659 ca i Våmhus sn med  
           Mossa Anders! Persson, född 1630 i Våmhus sn, död juni 21, 1716
           i Bäck, Våmhus sn. Kapellskrivare o bonde i Bäck, Våmhus sn. d.
           1.
           bg joh baptista                                                    
           .52. Anders Pärss ifr Wåmhus född 1627. när han war 32 åhr        
           inträdde han första gången i äcktenskap med sal. ho Karin ersdr    
           med henne sammanlefde 16 åhr och aflade 5 barn war så änkl. 2? åhr
           gifte sig 2dra gången med sal. ho Elin Persdotter, med henne lefde
           7 åhr utan lifsfruckt war sedan änkl. 32 åhr, då han war 15 åhr    
           blef han ofärdig. var Capelsskrifware 18 åhr, afled d 21 huju?    
           efter 8 dagars siukdom af ålderdom och sting, 89 åhr.            
           
 
                     *** Generation VI ***
 
         fmfmmf
      86 Henrik NN.
         
         Barn utan känd moder:
         NN Henriksdotter.
           möjligen identisk med Brita,                                      
         Brita Henriksdotter, född 1607, se ana 43.
         Karin Henriksdotter, född 1613. Bosatt i Bonäs, Mora sn.
           db 9/12 1675                                                      
           H.Karin Henriksdotter i Bonäs haver testamenterat och givit sin    
           systerson Anders Larsson /:den där och är hennes mans halvbroder  
           :/ all sin ringa egendom:löst och fast för hennes sytning till    
           döderdagar .....                                                  
           Gift med  
           Lars NN.
           
         mfmmff
     108 Back Nils! Olofsson, född 1570 ca. Bonde i Storbyn, Våmhus sn.
         Domb 1639 16/12.                                                  
         JB  1643 6 3/4 spannsäde, 6 41/64 Gruvved.                        
         MTL 1636 18/12 1 hu, 2 sön, 3 dött.                                
             1637 11/12 1 hu, 2 sön, 2 dött.                                
             1639       1 hu, 2 sön, 2 dött.                                
         
         Barn utan känd moder:
         Back Hans! Nilsson, född 1602 i Våmhus sn, död maj 1, 1672
           i Storbyn, Våmhus sn. Bonde i Storbyn, Våmhus sn. 1.
           Gift med  
           Barbro Larsdotter, född 1601 i Våmhus sn,
           död (begravd april 26, 1685) i Storbyn, Våmhus sn. d. 1.
           Per Hansson i Våmhus test 26/4 1685 efter sin moder [LIA:7]        
         Lars Nilsson, född 1605, se ana 54.
         
 
                     *** Generation VII ***
 
         mfmmfff
     216 Olof.
         
         Barn utan känd moder:
         Halvar Olofsson.
           Domb 1639 16/12,                                                  
           JB  1643 5 3/4 spannsäde, 6 7/64 gruvved                          
         Back Nils! Olofsson, född 1570 ca, se ana 108.
 
 
Med vänliga hälsningar
Stefan Jernberg, Gustafs