NULL Skriv ut sidan - Geni

Anbytarforum

Titel: Geni
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2012-04-08, 08:27
Den här diskussionen ligger under fel rubrik, men jag kan inte låta bli att kommentera ändå.
 
Jag håller inte med om att dålig kvalitet är bättre än ingen alls. Det krävs en miniminivå på kvaliteten för att ett dataregister ska vara till hjälp, eftersom ett befintligt register ger en viss legitimitet för att en uppgift som faller inom det angivna tidsspannet ska finnas med. Den miniminivån är Ancestry mycket långt ifrån, se Jörgens länkar till tidigare diskussion. Går den sökta uppgiften inte att få fram måste man alltså utgå från att den saknas i registret, även om den finns med, men är förvanskad till oigenkännlighet.
 
I diskussionen under Ancestry gav jag även exempel på hur en kvalitetsnorm kan definieras med exemplet Stockholms stadsarkiv. Jag efterlyste även Ancestrys norm i det avseendet, men inte helt oväntat är den frågan ännu obesvarad. Det är uppenbart att Ancestry inte har någon sådan norm.
 
Att låta vem som helst gå in och korrigera en databas är inte heller helt lyckat. Vem säger att det inte är en korrekt uppgift som i stället blir fel då. Det har jag stött på ett antal gånger i mitt arbete med Sveriges dödbok och rättelsefunktionen där. Av det skälet står den ursprungliga uppgiften kvar där, medan den korrigerade läggs in som en kommentar, men blir sökbar även den om den avser ett sökbart fält.