NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2010
Skrivet av: Mats Ahlgren skrivet 2010-01-07, 16:04
I lysningsbok E I/4 finns en duplettbok för 1825-1859 med vissa speciallängder.
Där nämns smältaren Rikus Erik Andersson och hans giftermål under rubriken Vigde efter Kongl Majt och consistoriets utslag på sidan 280
 
Källa:  Venjans kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11685/E I/4 (1862-1871)