NULL Skriv ut sidan - Okänd mor

Anbytarforum

Titel: Okänd mor
Skrivet av: Artur Burup skrivet 2010-12-18, 10:47
Jag forskar om en man, som är född 1915 och som är registrerad utan vare sig fader eller moder. Några brev mellan moder och fosterföräldrarna skickades från/till Poste Restante, Kristianstad, varför jag antar att modern fanns där. Jag har från breven uppgift om moderns förnamn. Barnet föddes i Jönköping hos känd barnmorska. Alla möjligheter där är utforskade. Genom breven kan man utläsa att moderns föräldrar flyttade mellan den 24/2 och den 15/5 1916. Jag vet också hur gammal modern var och har tagit fram uppgift om alla kvinnor i Sverige med det aktuella namnet och som var födda under den framräknade tiden (ungefär ett år). Hur gör jag för att få fram uppgifter om huruvida en viss persons föräldrar flyttade inom eller utom en församling? Jag har också tagit fram uppgifter om föräldrar till den person, som kan presumeras vara moder till barnet.