NULL Skriv ut sidan - Barn till föräldrar födda på 1900-talet

Anbytarforum

Titel: Barn till föräldrar födda på 1900-talet
Skrivet av: Ingela Martenius skrivet 2011-07-01, 14:05
Vissa personliga uppgifter skall sekretessprövas innan de lämnas ut om uppgifterna är yngre än 70 år. Någon absolut sekretess finns inte utan lämpligheten i att lämna ut uppgifterna skall prövas varje gång någon begär ut dem. Det enda kriteriet för att inte lämna ut uppgifter är om den omfrågade - eller närstående - skulle lida allvarlig skada om uppgifterna lämnades ut. Ifråga om en adopterads biologiska föräldrar borde det räcka med att man kan visa att den adopterade vet om att han/hon är adopterad, och eventuellt att de biologiska föräldrarna inte heller skulle lida skada.
 
En myndighet som vägrar att lämna ut en viss uppgift måste samtidigt upplysa om att s.k. beslut med fullföljdshänvisning kan begäras.  Då skall en skriftlig förklaring till beslutet lämnas av chefen för myndigheten (eller särskilt förordnad tjänsteman), med upplysning om vart man vänder sig för att överklaga. Våra förvaltningsdomstolar är i allmänhet mycket restriktiva med att besluta att uppgifter inte får lämnas ut. Jag har personligen varit med om att en myndighet gjort 180 grader bara genom att jag begärde beslut med fullföljdshänvisning.
 
Myndighet/domstol kan också besluta om att man får ta del av begärda uppgifter med förbehåll. Förbehållet innebär att den som begärt uppgifterna får tystnadsplikt om uppgifterna, dvs. inte får sprida uppgifterna på något sätt. Det här tillämpas främst för forskare, som ju sällan är intresserade av enskilda personer.
 
Sekretessprövning är alltså en bedömningsfråga, vilket gör att två tjänstemän kan fatta olika beslut i frågan. Ganska säkert finns det också olika normer för vad som räknas som allvarlig skada hos olika myndigheter.
 
Ingela