NULL Skriv ut sidan - Barn till föräldrar födda på 1900-talet

Anbytarforum

Titel: Barn till föräldrar födda på 1900-talet
Skrivet av: Anna Tiderman skrivet 2011-07-01, 00:22
PUL, Personuppgiftslagen, gör att det inte får ligga för närgångna uppgifter om nu levande personer på nätet, födelsedata, adresser, betyg, omdömen osv. Men det betyder inte att dessa uppgifter är sekretessbelagda, mycket få uppgifter kan beläggas med sekretess. Skattemyndighetens folkbokföringsavdelning ska ge svar på de flesta frågor om en persons samtliga flyttar,adresser, ev. uppgivet yrke, taxerad inkomst, familj osv. Bara om personen har skyddad identitet kan dessa uppgifter undanhållas och de har inte ens rätt att fråga varför man vill ha uppgiften eller vem den frågande är. Person-numret är en viktig nyckel men namn och adress, eller bilregistreringsnummer ger tillgång till detta. På nätet finns t. ex Ratsit, som genom få uppgifter hjälper dig leta rätt på nu levande personer - tillsammans med Eniro eller Hitta ger det mycket god starthjälp. Kommunala arkiv med skolbetyg är öppna att söka i. Det har varit tvistigt om pass-o körkortsregistren skall vara öppna arkiv men mig veterligt har man ännu inte kunnat stänga dessa, vilket innebär att en begäran om passkort på en person (när man vet namn o pers.nr.) skall leda till att detta lämnas ut om inte särskilda skäl leder till sekretess. Det finns inga särskilda lagar för journalister, alla medborgare har samma rätt att få uppgifter ur arkiven.