NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-05-06

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-05-06
Skrivet av: Ingrid Bergström skrivet 2005-05-06, 21:15
,emedan hela cadavret var så godt som alldeles förrutnadt. Ingen upplysning har ännu kunnat erhållas hvarken hvar han i livet varit eller på hvad sätt han omkommit.
 
Och kanske står det bland et vindfälle