NULL Skriv ut sidan - Steinfelt

Anbytarforum

Titel: Steinfelt
Skrivet av: Tor STENFELT-NILSEN skrivet 2006-08-23, 01:34
Hallo igjen! Dette er en korrigering av en feil
som finnes i mitt innlegg av 12. aug. 2006 (der
selve rubrikken dessverre også har blitt fordoblet/gjentatt). Feilen er: Det finnes, så
langt jeg kjenner til, ingen fast (standardisert;
vanlig) nordfrisisk skrivemåte for navnet Stenfelt. (Forøvrig finnes navnet i et stort an-
tall varianter, men det er en annen sak.) Eller:
Skrivemåten Steenfelt (som det f. eks. er mange
eksempler på i Danmark, kan jeg ikke si noe sikkert om - mht geografisk tilhørighet. Jeg be-
klager feil i mitt forrige innlegg.
Vennlig hilsen Tor Stenfelt-Nilsen