NULL Skriv ut sidan - Steinfelt

Anbytarforum

Titel: Steinfelt
Skrivet av: Tor STENFELT-NILSEN skrivet 2006-08-12, 00:55
Hallo!
I et innlegg ovenfor, av 5. januar 2003, skrives det at navnet Stenfelt er en forsvenskning av navnet Steinfelt.  Det kan jo hende (og jeg vet ikke det) men Stenfelt er en gammel dansk skrivemåte av et stedsnavn i Slesvig  (Angeln) -
fra den tiden (før 1864) da dette området tilhørte Danmark.  Det samme stedsnavnet (og etter-navnet) blir (i det nåværende Slesvig) skrevet på (minst tre forskjellige måter):  STENFELT (dansk)/ STEENFELT (nordfrisisk) og STEINFELD (rikstysk) - men STENFELT synes å være 
en gammel, dansk versjon. Altså ser det ut som
at - i Slesvig - STENFELT kom først og deretter
(offisielt) STEINFELD - som en fortysket variant.
Vennlig hilsen  Tor STENFELT-NILSEN, Norge