NULL Skriv ut sidan - Namibia

Anbytarforum

Titel: Namibia
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-21, 05:32
Titel:  Blekingsposten  
Datum:  1859-09-16  
Sida 2

 
Enligt underrättelser från Kapstaden af den 18 Juni hade wår landsman Ch. Andersson, den djerfwe Afrika-beresaren och elefantjägaren, gjort en i geografiskt hänseende wigtig expedition till Cunenefloden, som länge warit ett oupphunnet mål för hans och andra resandes ansträngningar. I sina sednaste bref, som woro skrifna wid stranden af denna flod, meddelar han sitt beslut att icke återwända till den civiliserade werlden, förrän han utforskat floden i hela dess lopp och länderna på ömse sidor af densamma. Som, bekant, är det hufwudsakligen den kraftfulle mannen sjelf, som genom lyckliga jagter förskaffat sig medel att utrusta sina expeditioner och dermed gagna wetenskapen. Så äfwen nu. Han hade fällt 35 elephanthanar, och hans gamle wän, negerkonungen Nongaro, hade afsändt bytet till Hwalfiskwiken och derifrån för Anderssons räkning medfört ett godt förråd af provision för hans fortsatta utflygter. Hr Andersson war wid bästa hälsa och hyste goda förhoppningar på framgången af sina nya rese- och jagtplaner.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:36557&recordNumber=371&total RecordNumber=1601