NULL Skriv ut sidan - Valloner i Östergötland?

Anbytarforum

Titel: Valloner i Östergötland?
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 2006-06-10, 23:41
Valloner var sällan bergsmän, även om något enstaka undantag kunde finnas.  
 
Vallonerna (och då talar jag om de första generationerna (ca 1630-1750), som ännu inte gift in sig med traktens bondebefolkning; när den börjat göra det, talar jag inte längre om valloner, utan om vallonättlingar) var i regel anställda på något av bruken som t.ex. (hammar-)smeder, mästersvenner, härdare, smältare, körare, kolare, skogshuggare etc. De två sistnämna kategorierna bodde inte alltid på bruken, men hade sin anställning därstädes. Sedan fanns det naturligtvis också smeder och andra anställda vid bruken, som inte alls hade någon vallonsk härkomst.
 
Bergsmännen var först och främst bönder, som hade bergshanteringen som bisyssla eller sidoinkomstkälla, antingen via en egen mindre hytta, via en hytta som ett antal bönder hade gått ihop om, eller arbetade som dagkarlar på en större gruva (just i Hällestad var det senare relativt vanligt, t. ex. i Gruvan, Storgruvan eller Malmstorp). Bergsmännen var sällan valloner, utan infödda svenskar. Efter ca 1750, då giften mellan valloner och icke-valloner blivit mera allmänna, i synnerhet i norra Östergötland (den östgötska bergslagen), kan ju naturligtvis många bergsmän vara vallonättlingar.