NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2009
Skrivet av: Britt-Marie Waller skrivet 2009-10-14, 10:54
Födelseböckerna börjar inte förrän 1700 och vigselböckerna 1699 i Vinnerstad, vilket gör det svårt att hitta någon vigsel för Björn Andersson? och hans hustru. Jag tror att Johannes ev kan vara yngsta barnet, då jag inte hittar fler barn födda till Björn i Vräknebro efter 1707. Som dopvittnen ser man t ex 1716 s 84 och 85 Anders Biörnsson och Anna Biörnsdotter i Vräknebro, vilket gör att dessa antagligen är födda i slutet på 1600-talet då de senare gifter sig i Vinnerstad:
 
C:1 Vinnerstad s 64:
1719-12-24 Dragonen Tobias Wulf från Pom(m)ern och Karin Biörnsdotter i Wräknebro.
 
1720-12-18? dr Anders Biörnsson i Wräknebro och p Anna Eriksdotter i Wedemö.
 
1724-05-... dr Lars Jonsson och pig Anna Biörnsdotter wid Wräknebro.
 
Anders Björnsson i Vedemö får barn 1722-05-26 Karin, dopv pig Anna Björnsdotter i Vräknebro. 1724-05-28 Anders och 1726-10-20 Maria, dopv hust Anna Björnsdotter i Vräknebro.
 
Ovanstående inlägg kanske bör flyttas till Vinnerstad sn?
 
Detta inlägg flyttades den 15 oktober 2009 från Socknar, Motala.
Magnus Hjärtström, moderator