NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2009
Skrivet av: Britt-Marie Waller skrivet 2007-09-28, 14:44
Svar till Thomas Ek m fl:
 
CI:4 Motala s 452
db 1754-07-24 Mannen och kniphammarsmeden uti Motala Backegård Johan Skagerström av lungsot och brän(n)sjuka?. Begr d 28 av en torsdag av kyrkoherden, född i Skagershults socken i Nerike (Närke) och ....35 1/12 år. Styvfader åt Skillingar ifrån samma gård.
 
Bou Aska härad (MAO)  
1763 d 2 aug blev uppå begäran efter avl knipsmed Johan Skagerström i Mobacka! gård (torde stå Motala Backegård i originalet?) som avl d ....juni? Änk. Anna Olsdotter. 1 son Nicolaus 6 år gl., å dess sida FADERBRODER M:r smed Anders Skagerström i Duvedal. Gäld och skuld ....till dotter Brita...till dotter Anna.
 
CI:1 Motala s 21 Vigda 1754-12-29 Johan Skagerström och hustru Anna Olofsdotter i Backgården.
 
Observera här att uppgifterna som fanns på smedskivan nr 5 är felaktiga när det gäller dödsdatum och vigseldatum för Johan Skagerström. Dödsdatum är 1763-07-24 ej 10-20 och vigseldatum 1754-12-29 ej 12-08!
 
Eftersom Johan Skagerström hustru anges som hustru i Backgården misstänkte jag att hon var änka där. Hittade en lämplig kandidat nämligen Nils Schilling död 1753-06-07 (CI:4 Motala s 421 GID 340.31.17100) Nils Schilling i Backgården och Motala by som förr var frälsefogde för Lindenäs, på sitt 64 år av vattusot och blev d 10 begr.
 
CI:2 Motala s 141 Vigda 1732-03-30 frälsefogden Nils Schilling och Annicka Olufsdotter i Lindenäs. (GID 340.28.70900)
 
Här är uppgifter ang Anders Skagerström och hans hustru i Tjällmo:
 
Tjällmo C:4 s 172 (CD fr ArkivDigital)
db 1785-06-06 (bg 12/6) Mölnaren vid Hättorp Anders Skagerströms hustru Anna Andersdotter av lungsot, 67 år = f ca 1718.
 
Tjällmo C:4 s 173  
db 1786-04-23 (bg 30/4) Byggmästaren And. Schagerström vid Hättorps Bruk av lungsot. 65 år = f ca 1721.
 
Tjällmo C:4 s 173
db 1786-05-14 Byggmäst. Joh. Fredr. Skagerströms son Anders Peter av mässling, 9 mån, 2 dgr.
 
Aska härads bou 1775 d 9 febr....av bef.man Erland Bergstedt på Carlshult eft dess avl hust Anna Persdotter som avl d 21 jan. 6 barn.....å deras sida knipsmed Peter Schylling i Motala Backegård. Gäld och skuld till mjölnaren Schagerström i Hättorp.
 
Sedan finns bou i Bobergs härad på Johan Fredrik Schagerström och hans hustru Anna Greta Persdotter, 1809 resp 1834. Bägge vid Kvarns bruk, Kristberg. När Anna Greta avlider så står det mkt information ang barnen:
 
1834 d 10 nov ....efter avl inhys mjöln änkan Anna Greta Skagerström vid Kvarns bruk, Kristberg som avl d 4 dennes. Barn: Daniel Petter Skagerström vid Borggårds bruk, Hällestads socken, Mjöln Jan Carl Skagerström vid Hävla bruk, Skedevi sn, Anna Lisa Skagerström g m trumslag Petter Pettersson i Klämmesbol (Kristberg) och Maja Greta Skagerström i Stockholm, ogift.
 
Stavningen av namnet Skagerström/Schagerström varierar beroende på vem som skriver. Samma person har båda stavningarna av namnet vid olika tillfällen.
 
forts...