NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30
Skrivet av: Nils Hård af Segerstad skrivet 2011-08-30, 10:34
Jag håller för mera troligt att Hans (von) Brunsvik var sonson till borgmästaren.  
 
Från mina släktanteckningar:
 
HANS VON BRUNSVIK , d 1620 23/3 i Norrköping, grosshandlare, borgmästare och riksdagsman (1617),  g senast 1603 m Ramborg Jönsdtr , i hennes 2:a gifte , levde 1620.
Enl PHT 1960, s 166 var han tysk och enl Lena Grantun på internet kom han ”från hansastaden Braunschweig och hans namn torde vara en försvenskning av stadsnamnet”.
LG uppger vidare att han nämns första gången 1597, då han fick burskap som borgare i staden.
Björn Helmfrid skriver i sin artikel Fogdar och borgmästare i Norrköping 1567-1618 i PHT på s 167 att Hans ”tillhörde stadens framgångsrikaste och mest initiativkraftiga affärsmän”.
Övrig litteratur om Hans von Brunsvik:
B Helmfrid: Ståthöga, s 106-115, D:o: En gravsten och ett genealogiskt problem, Norrköpings tidningar 1957 9/9, Ringborg: Till Norrköpingskrönikan, 1, s 220.