NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2011-08-28, 14:19
Den nämnda Sara Hircin var nu inte dotter till Jöns Bock, utan till kh. i Åtvid, Laurentius Georgii Hircinius (1601-1693) i hans andra gifte med Ingeborg Axelsdotter Bohm. Sara var gift 1:o 1686 12/9 i Åtvids sn med kh. Nicolaus Rolsson i Västervik (1654-1692) och 2:o med Göran (ej Erik) Brunsvik, död 1705 (bg 5/4) i Söderköping, tullinspektor där (han gjorde konkurs med Michael Bartels som en av borgensmännen); Linköpings stifts herdaminne (del 2, s. 496) nämner också ett tredje gifte, med vice häradshövdingen Johan Svanhals, men även här har en förväxling skett; tredje maken torde ha varit brodern Erik Svanhals, likaledes vice häradshövding, som enligt Odén (Östgötars minne, s. 87) var bosatt i Degeryd.
 
Citatet ovan är taget ur den renoverade domboken i vol. E VII aaaf:109, Advokatfiskalens arkiv, Göta hovrätt, VaLA, och utgör 1 § vid hösttinget. Saras namn är dock felläst, ty det skrivs alledeles riktigt i genitiv 'Sara Hircins'.
 
(Meddelandet ändrat av Lincopensis 2011-08-28 14:43)