NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2011-08-28, 12:31
Tack Vincent,
 
Jag kanske skall tillägga följande information.
 
Bankekind hd 4/10 1700,
 
Låter Arrendatoren Wällb:de Carl Risholm uppå Mons:r
Niclas Bartels wägnar i Söderkiöpingh, upbiuda Madame
Sara Hvicins halfwa Skattehemman Degery, utj Bankekindh
härad och Wåhlsberg S:, Jempte Rusthållet och Munderingen
för een Summa penningar af 1200 Dr Kmt som bend:e Mons:r
Bartels för henne caverat före hoos Bruukzpatronen H:r Thomas
von Berchner______________ 1 gången
 
I GMR Öst. Kav. Reg. 1703 står brukaren Nils Nilsson och Sara Harcin som ägare för rusthållet Degeryd i Vårdsberg socken. B[rukare]n Nielss Nielssons och h[ustr]o Sara Hirsins T[jena]re Hans Bohm för Degery.