NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2011-08-30
Skrivet av: Åke Carlsson skrivet 2011-05-11, 23:38
Hej Göran!
 
Tunnbindaren Olof Wahlberg och hans hustru återfinns i mantalslängden 1759 boende i Bergskvarteret (nr 43). Även två söner är omnämnda: Petter och Nils. (SVAR Bildid: A0005921_00601).  
 
Olof och Sigrid gifter sig i Drothem den 1 oktober 1736. Bruden kallas Klåckarens dotter i Drothem i vigselnotisen (Drothem C:3, s 639).  
   
Olof dör den 17 september 1766 och uppges då vara 59 år gammal (S:t Laurentii C:2, s 429). Hustrun Sigrid avlider den 14 januari 1780, 66 år gammal (C:2, s 446). Åldersuppgiften borde här  egentligen ha varit 65 år. Sigrid är nämligen född i december 1714 (Drothem C:2, s 327). Far: Klockaren Petter Adolphsson.
 
Nils Wahlberg, född den 3 januari 1739, fortsätter i faderns fotspår som tunnbindare i Söderköping. Brodern Johan är dopvittne hos honom t.ex. den 1 februari 1783 (C:2, s 280). Nils dör kort tid därefter, den 16 mars 1783 (C:2, s 450). Man hittar sedan Nils änka, Maria Svanholm, i hfl AI:2 boende på olika adresser i Hagakvarteret: nr 14, 16, 20 och 27.
 
(Meddelandet ändrat av Carlsson_daun 2011-05-12 00:46)