NULL Skriv ut sidan - Rogslösa

Anbytarforum

Titel: Rogslösa
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2014-07-14, 11:43
Pharman Jonsson (död år 1690) i Källstad förekommer här och var, även här på Anbytarforum. Jag har på internet funnit olika, mer eller mindre fantasifulla, uppgifter om hans ursprung.
 
Av Dals häradsrätts protokoll av den 13 februari 1662 framgår dock att frälsebonden Farman Jonsson i Källstad hade en halvbror vid namn Per Hansson i Hageby och att deras gemensamma mor var saliga Elin Månsdotter, salige Jons i Hageby efterleverska. I protokollet omnämns även salige Hans Persson, Farmans styvfader.
 
Det förefaller således som att Pharman Jonsson var son till Jon i Hageby och dennes hustru Elin Månsdotter, och att den sistnämnda efter makens död gift om sig med en Hans Persson.
 
Är dessa personer kända sedan tidigare, tro?
 
Och är det, som jag utgått ifrån, Hageby i Roglösa som avses...eller finns det någon mer närliggande alternativ?
 
Det vore fantastiskt roligt om någon kännare av bygden kunde lösa denna gåta...
 
Med varmt tacksamma och nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson