NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-19

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-19
Skrivet av: Ragnhild Rosenius skrivet 2005-07-11, 14:06
Hej!
 
Jag söker ett föräldrapar Nils Svensson och Ingeborg Eriksdotter i Nykil. De uppges ha fått en son Erik år 1687. Denne Erik Nilsson kom så småningom till Vånga socken, och där gifte han sig och och fick sex döttrar. Han har många ättlingar idag, bl.a. mina syskonbarn. När han dog 1756 skrev prästen följande i dödboken (Vånga C:2:341):  
 
Eric Nilsson i Resta, effter thess egen berättelse i lifstiiden, föddes i Nykihl år 1687, fadren Nils Svensson och Modren Ingeborg Ericsdotter. Då han på sitt 5te åhr war, blef han af fadren förd in emot Linkiöping och där komna att hos Gifmilda menniskor söka sig födan. Då han 9 åhr gl war kom han hiit i församblingen, och tiente på åtskilliga ställen, tils d. 30 Maji 1725 han giffte sig med pigan nu effterlemnade Enkian Margita Larsdr i Resta, och med henne fått 6 döttrar. Han blef siuk d. 6 Januarij af håll och sting, död d. 11, och begrofs d. 18 Januarij [1756].  -  [Ålder] 69 åhr.
 
Jag har letat både i Nykil och ett par grannsocknar men inte hittat någon familj som passar in. Kan någon forskare som är mera hemmastadd i trakten hjälpa mig?
 
Ragna Rosenius