NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2011
Skrivet av: Åke Carlsson skrivet 2011-08-24, 20:40
En kontroll i Styrstads födelsebok visar att (Brita) Christina föds i Dömestad, Styrstad (E) 16/6 1739 (Styrstad C:2, s 218). Far: Magnus Wessén, mor: Brita Enroth. Bland dopvittnena förekommer en hustru Sara Enroth i Norrköping. Troligen är hon identisk med Sara Helena Enroth, först gift med gördelmakaren Johan Henrik Speijerman och sedan med fabrikören och gördelmakaren Abraham Bergman (se bouppteckningsregistret för Norrköpings rådhusrätt).
 
Familjen Wessén återfinns i Styrstad AI:1, s 172. Där hittar man som väntat Anna Catharina. Man kan sedan följa familjen i Styrstad AI:2 (1746-1771) s 25, 42, 58, 73, 89, 102, 127, 146 och 174.  
 
Anna Catharina Wessén föds i Dömestad, Styrstad, 5/6 1732 (Styrstad C:2, s 199).
 
Rusthållaren Magnus Wessén i Dömestad begravs 10/10 1766, 72 år gammal. I dödsnotisen uppges att han är son till den förre länsmannen Magnus Björnsson (Styrstad C:2 (1692-1796) s 462). Hustruns fullständiga namn är Brita Catharina En(e)roth. Enligt hfl ska hon vara född ca 1706.  
 
Magnus Wessén i Dömestad återfinns som ogift i mtl 1721-22, gift senast 1726. Där finns även en Johan Wessén och hustru 1727. Varifrån namnet Wessén kommer är här oklart. Vid en snabbkoll lyckas jag inte hitta Magnus i Styrstads födelsebok.  
 
Om vi ändå utgår ifrån att uppgiften om fadern  stämmer, så visar källorna följande: Man hittar Måns/Magnus Björnsson i Dömestad i mtl från 1675. Sista belägg är 1718. I mtl 1721 är noterat att han flyttat till Brunneby, Dagsberg, men att han alltjämt brukar ett hemman i Dömestad. Detta bekräftas också i flyttlängden, där man får veta att han bott i socknen i nästan 50 år (Styrstad C:2, s 502). Den förre länsmannen och sedermera arrendatorn Måns Björnsson begravs i Dagsberg 6/2 1722, 74 år gammal (Dagsberg CI:1, s 604). Hans hustru, Stina Kling, begravs i samma församling 5/2 1743. Hon ska vara född i Söderköping 4/9 1670, och vara dotter till kyrkoherden Nils Kling (1622-1691) och Kerstin Larsdotter Typaeus (Linköpings stifts herdaminne, Dagsberg CI:1, s 628). Man kan konstatera att Måns Björnsson var gift minst två gånger. Han mister hustrun Karin Gustafsdotter 1692 (begravd 26/11 i Styrstad). Hon uppges vara född 1640 (Styrstad C:2, s 405).
 
Det finns en fjärdingsman, Björn Jonsson i Dömestad, som skulle kunna vara länsmannens far, men detta är bara en teori. Denne Björn uppges i dödsnotisen vara född i Åby, Kuddby, 1622. Han dör i Styrstad 30/12 1709 (Styrstad C:2, s 414). Hustrun Kerstin Månsdotter, med vilken han ska ha varit gift sedan ca 1653, dör 1695, 65 år gammal (Styrstad C:2, s 408). Eftersom Måns Björnsson ska vara född ca 1648 skulle detta i så fall indikera att hon inte är modern, utan att Björn varit gift tidigare.  
 
(Meddelandet ändrat av Carlsson_Daun 2011-08-25 15:49)