NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2011
Skrivet av: Claes Björkstedt skrivet 2011-08-24, 10:27
Hej Kristina  
 
Du gav mig inspiration att leta i dödboken igen och hittar tack vare dig Carl Fredric som avled i rödsot 1813, Norrköpings S:t Olai CI:8 (1806-1826) Bild 327 / sid 639 (näst längst ned). Prästen skrev 3 år, men han var 8 år, kanske därför jag missat honom. Tack för hjälpen i denna del!  
 
Ok, ska kolla denne Carl ändå eftersom han är fadder - återigen tack! Hur hittade du honom? Imponerad!  
 
Dottern Christina har jag koll på. Hon avled 1845-03-31, C:10 s 839. Denne oäkta dotter Christina Berg (som hon angavs heta) sedermera g. Björkstedt har varit svårfångad eftersom skandalen sannolikt var stor och hon antecknades med fel födelsedatum och fick annat namn. Tack vare insatser från medlemmarna Åke Carlsson och Bo Persson kom jag henne på spåren. (Är du intresserad ser du denna konversation under Klockrike där hon är född).  
 
Nu återstår att hitta dödsdatum för Carolina Benedicta och sedan den stora utmaningen, som jag gått bet på sedan länge, Christina Catharina Wormsdorfs efter omgiftet Bangelius f. Norrboms mor som hette Anna Catharina (Caissa) Wessén d. 1793-09-25 Olai och hennes födelse och levnadsplatser och det synes inte lätt.  
 
En undran: Är du väl insatt i olika platser i Norrköping? Om du har intresse och ork får du gärna maila mig. Jag har en del undringar om platser i Norrköping (där min släkt under 17-1800 verkat och ägt en och annan fastighet), men lite ointressant för ett publikt forum.  
 
Du ska ha ett utomordentligt tack för hjälpen!  
 
Claes