NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-09
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2005-02-13, 12:49
Holmen är ju knappast okänd, belägen mitt i Motala ström i centrala Norrköping och ursprungsplatsen för det likaledes knappast obekanta och till kringliggande öar expanderade Holmens bruk. Om detta kan man läsa i Björn Helmfrids bok Holmenöden under fyra sekler. Studier i Holmens bruks historia (1954).
 
Det räknas ju upp olika löftesmän. Herr Lars Michaelis, kyrkoherde i Kila (där Ålberga är beläget) har ställt sitt löfte i ett brev som kyrkoherden och prosten (pr?positus) i Norrköping fått sig tillställt. Dessutom är brudens far och broder jämte byggmästaren Nicolaus vid Ålberga löftesmän.
 
a-a är ju redan förklarat. Det är det sätt på vilket textinskott markeras vid renskrift av handskrift med åtföljd beskrivning av inskottets placering i handskriften.
 
Detta inlägg flyttades den 20 mars 2012 från Läshjälp, Östergötland, Norrköping - Vigsel 1652.
Magnus Hjärtström, moderator