NULL Skriv ut sidan - Norra Vi

Anbytarforum

Titel: Norra Vi
Skrivet av: Hannelotte Kindlund skrivet 2016-02-15, 13:27
Ramborg Erlandsdotter i Sjöhult, Norra Vi nämns i lagmansrätten 1658, då hon försökte hävda sin rätt till Tullerum:  ......  Då befanns der väl, att hon hade haft en arvsrätt  i ovanbenämnda Tullerum, men   igenom ett lagligt skifte mera än 71 år sedan henne ifrån kommit i det hennes fader fader hade två hemman, Tullerum och Sjöhult och efter såsom barnen, som var hennes fader och fadersyster.  
Efter hennes fader fader delt gårdarna sig emellan och Sjöhult föll på hennes faders lott. Och Tullerum var bättre. Altså skulle hennes fader hava tre unga oxar utav fadersystern, som Tullerum besatt. Därmed hon icke lät sig benöja, utan stod hårt uppå och ville haver gården..... (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIICC:2 (1655-1676) Bild 290)  
 
Kontrollerar man landskapshandlingarna, så ägde Jöns NN bland annat år 1575 både Tullerum och Sjöhult. (Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 16 (1575), bildid: A0047444_00097).
 
Jag tycker, att detta bör innebära, att Ramborgs fars patronymikon var Jönsson. Resonerar jag rätt?
 
Med vänlig hälsning/
Hannelotte Kindlund