NULL Skriv ut sidan - Norra Vi

Anbytarforum

Titel: Norra Vi
Skrivet av: Kristina Matan skrivet 2015-01-19, 14:11
Amund Anderssons i Visslevik ovan omtalade son Anders flyttade uppenbarligen till Vadstena, där han blev tullskrivare. Ydre härads dombok 1702 höstting § 48: Jöns i Svenningeby framkom för Rätten och anhöllt om Tings Rättens Attestatum att hans Broder Tullskrifwaren Anders Somme i Wadstena äger allenast 14 daler Kmtts wärde i des afledne Moders hust: Elin Andersdotters 1/3:gh af 1/4:gh utj Skattehem:t Swenningeby i Norra Wij S:n, hwilken fierdedeel Jöns fader Amundh Andersson inlöst i warande Echtenskap medh be:te sin hustru Elin (...).