NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 11 juli, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 11 juli, 2014
Skrivet av: Torbjörn Näs skrivet 2014-03-20, 12:24
Med ledning av slutet på hennes dödsruna, kan man fastslå att hon avlider tisdag den 20 november.
... I måndags 14 dagar sedan sjuknade hon uti håll
och sting, som henne alt hårdare ansatte, til dess hon sist(ledna)
Tisdags efter gudelig beredelse öfwerlämnade sin
själ i sin skapares händer, tå hon wandrat här i  
usälheten uti 65 år...
 
Kan även meddela att hon var född 1687 (döpt 1/5) i Bergkarlås