NULL Skriv ut sidan - Kisa

Anbytarforum

Titel: Kisa
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2015-09-23, 23:47
Det är alltid bra att kontrollera källorna en gång till. Det slog mig, att det vid Joens i Svenningeby namn i de olika uppbördslängderna aldrig står noterat, att han vore knekthövitsman (vilket eljest var brukligt - så är det med de tre knekthövitsmän i norra Småland, som jag härstammar från). Av längderna för Kinda och Ydre framgår heller aldrig någon utgående lön till knekthövitsmannen Joen Amundsson, däremot att lön uttagits för hans knektar. Dessutom fick herr Måns Jonæ i Jönköping 1590 vederlag från Kättilstad för den tid han varit hovpredikant, vilket indikerar, att Joen Amundsson i Svenningeby verkligen torde vara född före 1530, vilket borde betyda, att han var för gammal för tjänst på 1580-talet. Efter en stunds letande i längderna kunde jag till sist hitta knekthövitsmannen Joen Amundsson, boende i Årsås, Hults sn; hustrun hette Ingeborg Jonsdotter och hon kvitterade mannens lön 1591 (Bekenis Jag Jngeborg Jons dåtter i årsås i Hultz Sochn...min mandz Jon Amunsons wnderhåldh); i 1589 års längder (för Stureska grevskapet i Norra och Södra Vedbo) återfinns knekthövitsmannen Joen Amundsson i Årsås (SmH 1589:21, 1591:17).