NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19.1.2001

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19.1.2001
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 2000-09-08, 20:46
Ytterligare rättelser och kompletteringar till antavlan för Nils Hultgren:
 
ana 34 Staffan NN:  
står: nämnd 1613 [ÄL2] och ännu 1621 [skl]
rättas till:  nämnd 1613 [ÄL2] och ännu 1621 [roul]  
 
 
Förkortningar: (OBS att inte alla förkortningar behöver förekomma i föreliggande antavla)
 
bg = begravd
bskl = boskapslängd
C = födelse- och dopbok, ministrialbok
d = död
db = död- och begravningsbok
DB = dombok
dp = döpt
enl. = enligt
f = född
F = död- och begravningsbok
f.ö. = för övrigt
g m = gift med
hd = härad
ky-räk = kyrkoräkenskaper
mtl = mantalslängd
möjl. = möjligen
roul = roterings- och utskrivningslängd
sn = socken
skl = skattelängd
test = testamente
ÄL = Älvsborgs Lösen