NULL Skriv ut sidan - Herrestad

Anbytarforum

Titel: Herrestad
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2016-02-23, 01:27
Dokumentation om fosterhemsplaceringar är ofta svårt att hitta före 1917, såvida barnen inte utplacerats av Allmänna barnhuset eller liknande institution. Fosterhemmen ordnades privat hos släktingar, mer eller mindre bekanta eller hos helt okända personer. I det senare fallet kunde kontakten förmedlas av barnmorska, präst eller via tidningsannons.
 
På pappret, det vill säga i flyttattester, flyttlängder och husförhörslängder, kan det se ut som om barnet följde med modern även om hon lämnat bort det till fosterföräldrar, tillfälligt eller permanent.
 
Modern Albertina Danielsdotter (som kallade sig Danielsson i Stockholm) och sonen Karl Johan var på socknen skrifne eller så kallade lösdrifvare från 1877 till 19/12 1879. Var de befann sig under denna tid, och om de var tillsammans eller inte, är omöjligt att utröna.
 
Men Karl Johan följde av allt att döma aldrig med till Stockholm utan vårdades från späd ålder hos Anders Peter Johnson och hans hustru i Kasta, Örberga. Det framgår av anteckningen vid modern i rotemansarkivet 1881: Frånvarande familjemedlem: Sonen Carl Johan F.1875-09-15 Utfl. genast till Strå hos gårdsägaren Anders Jonson i Kasta der han vistats ifr. födelsen. (Modern visste uppenbarligen inte att Kasta låg i Örberga.)
 
Albertina Danielsson inskrevs i Katarina 9/11 1880. Med annan handstil har sonen senare antecknats, med felaktigt födelseår:
 Katarina BI:27 bild 54 (Svar)
 
När hon året därpå flyttade till Maria upptäckte tydligen en ordningsam präst där att hon inte hade sonen med sig i Stockholm. Han skrev in båda i församlingen 12/10 1881 men utskrev sedan omedelbart Karl Johan till Strå. Men den flyttattesten kom förmodligen på villovägar till 1884 då Karl Johan äntligen inskrevs i Örberga, med uppgift om inflyttning från Stockholm.  
Maria Magdalena BI:49 (1881-1881) sid 46.
 
Karl Johan är förresten antecknad med fel födelseår även i Örberga AI:16 (1882-1886) sid 65 (Svar). Inflyttningsnoteringen gjordes av någon anledning först i nästföljande längd.  
 
Sammanfattningsvis ser jag alltså ingen anledning att betvivla moderns uppgift att hon mycket tidigt lämnat Karl Johan i fosterhemmet. Som ensam mor utan fast bostad eller arbete hade hon säkert inget annat val.