NULL Skriv ut sidan - Herrestad

Anbytarforum

Titel: Herrestad
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-09-13, 14:22
Hej,
 
Finns det möjligen någon som har koll på rusthållarna i Herrestads by  under 1600- och 1700-talen?
 
Jag härstammar från flera, bl a rusthållaren Anders Andersson i Herrestad, död den 22 maj 1737 vid 47 års ålder (dvs född ca år 1690).
 
Han var son till rusthållaren Anders Svensson Swart i Herrestad (död den 31 oktober 1727, vid 72 års ålder) och dennes hustru Brita Svensdotter (död den 13 januari 1717, vid 76 års ålder). De vigdes i Herrestad den 28 maj 1682, och fick bl a den ovan nämnde sonen Anders, född den 28 maj 1690.
 
I mtl 1658-1660 noteras en Sven Andersson (sedermera begravd 1679-05-01) med hustru Lisbet Håkansdotter (död före år 1665, enl mtl) för Herrestad.
 
Finns det någon som känner till huruvida detta är föräldrarna antingen till Anders Svensson Swart eller hans hustru, Brita Svensdotter?
 
Till yttermera visso ger Anders och Brita en av sina döttrar namnet Lisbeta (mtl 1704).
 
Anders Svensson Swart dyker upp som sexman (sockenstämmoprotkoll av den 2 mars 1703) tillsammans med en Eric Svensson i Herrestad.  
 
De står också noterade för samma rusthåll, nr 18 i Vadstena kompani, i GMR åren 1692-1703 (i GMR år 1719 och år 1728, då Anders Svart efterträtts av sin son Anders Andersson, kallas Eric Svensson f ö för gamle ryttaren, och kanske red även Anders Svart en tid för rusthållet; i GMR år 1687 för Burenschiölds kompani, rusthåll nr 13, noteras nämligen Anders Svensson för Herrestad).  
 
Rusthållaren Eric Svensson i Herrestad, som förekommer i kyrkböckerna redan på 1680-talet, gifte (om) sig den 12 oktober 1702 i Strå kyrka med en Anna Hansdotter och fick med henne bl a sonen Lars Ericsson, född i Herrestad den 31 augusti 1712 (sedermera rusthållare i Herrestad och död där år 1784). Bland dopvittnena återfinns bl a Jöns Svensson i Herrestad.
 
Eric Svensson i Herrestad dog den 28 september 1734, vid 81 års ålder (dvs född ca år 1653).  
 
Kyrkoföreståndaren och socknemannen Jöns Svensson i Herrestad dog den 12 augusti 1741, vid 72 års ålder (dvs född ca 1669).
 
Just år 1669, närmare bestämt den 27 juni, föddes en Jöns i Herrestad, son till ovan nämnda Sven Andersson och dennes hustru som då hette Segrid.
 
Vi är således tillbaka till samme Sven Andersson som nämnts ovan...
 
Är det möjligt att han var far även till Eric Svensson, tro, och att denne således var en äldre (halv)bror till Jöns Svensson - och till Anders Svensson Svart eller dennes hustru Brita Svensdotter?
 
Dopvittnesmönstret talar möjligen för det:  
 
Den 15 juni föddes Jöns Svenssons son Jöns i Herrestad (i marginalen har noterats: vid tillnamn Härstedt, reste 1732 uti maj månad till Uppsala Academie). Bland dopvittnena återfinns bl a Eric Svensson och Sven Ericsson i Herrestad.
 
När Eric Svenssons dotter Brita föddes den 17 april 1709 återfinns - som första dopvittne - Jöns Svensson i Herrestad, och när Eric Svenssons son Hans föddes den 17 november 1710 är - förutom Anders Svensson - hustru Maria Andersdotter, Jöns Svenssons dopvittne.
 
Var detta bara ett uttryck för grannsämja, eller finns det blodsband som förenade?
 
Det vore fantastiskt spännande om någon Herrestads-kännare kunde kommentera, komplettera och kanske korrigera ovanstående...
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson
 
P.S I mtl 1652 noteras en Anders Larsson för Herrestad. Ännu i mtl 1647 skrivs en Anders med hustru för Herrestad. Var detta månne fadern till Sven Andersson, som ju dyker upp där i mtl 1658, tro? D.S