NULL Skriv ut sidan - Viksjö

Anbytarforum

Titel: Viksjö
Skrivet av: Per Sundin skrivet 2015-08-25, 09:19
Jag tror inte alls på Olof Ersson. Jag tror att den OE som finns i 1768 års mtl är identisk med den Olof Ersson i Storsvedjan som finns på s 194 i Viksjöbor, d 1768 27/2. Han saknas i mtl under Storsvedjan som inte har någon egen rubrik. Hustrun Brita Andersdr är född 1714 och bör inte vara mor till någon Margareta f 1765 av åldersskäl. Sex barn är redovisade i Viksjöbor födda 1742-1754. Den son och sonhustru som finns i 1768 års mtl är Erik som dog redan 1769. 1769 finns två söner och två sonhustrur, 1770 åter bara en son och en sonhustru. Den andre sonen som finns 1769 och 1770 bör vara den yngre sonen Anders g m Apollonia Jacobsdr som 1771 finns i Säbrå mtl (dr Anders Olson från Stigsjö, skrivs under Gådeå). I 1771 års mtl finns hos OE:s änka en dotter och en måg, bör vara Jon Jonsson g m Karin Olsdr som enligt anteckningen ovan flyttade till Ljustorp (som jag inte riktigt kan finna där i 1772 års mtl).
Någon mästersven Olof Söderström på Västanå bruk hittar jag varken i 1789 eller 1790 års mtl. Jag förstår inte varför Olof Söderströms hustru både i Viksjöbor och i Ljustorpsbor pigan Greta Olofsdr i Högland har antagits vara dotter till Olof Björk. Björk har ju långt tidigare flyttat till Torp och det är osäkert om han någonsin bott i Högland. Jämför man 1789 och 1790 års mtl så försvinner en piga hos Christopher Nilsson på nr 3 under 1789 och saknas 1790, men hos kyrkoherden (som äger på andra halvan av nummer 3) finns 5 pigor 1789 och 7 pigor 1790 och pigor hos kyrkoherdar kan mycket väl vara från andra socknar, t.ex. kyrkoherdens eller kyrkoherdefruns hemort.
Det tydligaste beviset på att Johan Jonssons hustru Greta Olofsdr verkligen är dotter till hovslagare Olof Björk i Slätt i Ljustorp är födelsedatot i Viksjö AI:2 s 45. Det finns två födelsedaton. Beträffande den nedre av de båda syns att det ursprungliga födelseåret 1765 har ändrats till 1762 3/7. 1816, när hon flyttas från självständig änka till Anders Ersson Nordlanders svärmor, ändras det till 1762 3/6 vilket behålls även i AI:3 där hon skrivs som svärmor till Mårten Andersson. Ett annat är namnet på första dottern Anna Brita som antyder att Anna Britas mormor bör heta Anna eller Brita (Olof Björks hustru heter Brita Olofsdr). Till slut antyder Anna Britas faddrar Ingemar Olofsson i Nyhemmanet (både han och hustrun från Ljustorp), Mickel Persson på Käckelbäcksmon (från Ljustorp) samt Margareta Elisabets faddrar Isac Larsson i Nyhemmanet (från Ljustorp) och Ingemar Olofssons dotter Sara Ingemarsdr att även nya hustrun Greta Olofsdr är från Ljustorp.