NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-28

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-28
Skrivet av: Ronny Norberg skrivet 2004-09-12, 20:35
Tänkte bara göra ett tillägg, nu när jag grävt fram lite av mina gamla anteckningar och kollat runt lite på nätet.
22 Maj 1788: Stockholmseskadern fick rustningsorder och samtliga båtsmän uppbådades genom forcerad march.
11 Juni mönstrades båtsmännen på Skeppsholmen i Stockholm och hade då gjort marchen betydligt snabbare än den månad en ordinare march till årstjänsten i Stockholm tog.
23 Juni avreste eskadern till Finland.
2 Juli anlände flottan till Helsingfors där de medförda trupperna gick iland.
15 Juli går en flottilj galärer för att hjälpa till med trupptransporter vid anfallet mot Fredrikshamn. Den övriga delen av skärgårdsflottan verkar stanna kvar vid Sveaborg medan örlogsflottan går ut och möter ryssarnas örlogsflotta vid Hogland.
 
På de här sidorna finns lite mer information på skärgårdsflottans inblandning i kriget:
http://www.lysator.liu.se/runeberg/sverhist/9/
http://www.algonet.se/~hogman/slbatsman_Y.htm
http://www.algonet.se/~hogman/slsg_flottan.htm
http://www.smb.nu/svenskakrig/1788a.asp
 
Den 23 Okt 1788 ger Måns von Rosenstein order om att 600 man från alla 4 båtsmanskompanierna ska tåga hemmåt den 1 november via Tavastehus, Vasa och över kvarken.
 
Om man antar att Anders Westerberg/Backe var en av dom, så kan han ha avlidit under marchen, som troligen kom att ta lite längre tid än den forcerade marchen från Norrland till Stockholm på våren. Men det finns ju också möjligheten att han blivit förflyttat till örlogsflottan, finska eskadern eller blivit sjuk och placerad i Helsingfors över vintern. En del båtsmän som var sjuka vid krigsutbrottet verkar också ha blivit kommenderade ner till Stockholm under ett senare skede. Men olika militära rullor kan säkert ge svar på mer exakt var han befann sig under kriget.