NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-28

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-28
Skrivet av: Per Sundin skrivet 2004-09-07, 18:54
1. Andra Norrlands andra kompani.
2. Ja.
3. Nej, fördubbling på 5:e rotan 1773-80 (det är där han heter Westerberg), ordinarie på 3:e rotan 1780-83 (o3Härling), ordinarie på 6:e rotan 1783-88 (o6Backe).
4. Han dog 1788 4/12, troligen i Stockholm.
5. Hans individuella öde kanske kan redas ut om man  specialstuderar rullorna från kriget.
5. Han kan ju ha varit med i slaget vid Hogland. Kriget utbröt den 29 juni, och första uppgiften för arm?ns flotta var att föra över svenska arm?n till Finland varefter den förenades med Finska eskadern vid Sveaborg. Efter slaget vid Hogland den 17 juli drogs arm?ns flotta tillbaka till Stockholm. Vapenvila rådde under vintern 1788-89.