NULL Skriv ut sidan - Sidensjö

Anbytarforum

Titel: Sidensjö
Skrivet av: Mona-Lisa Mårtensson skrivet 2014-07-27, 18:25
Hej Ing-Marie! I boken Sidensjö Sparbank 100 år 1900-2000 står följande som kanske kan vara av intresse:
Grosshandlaren Jonas Byström var född i By, Sidensjö, 1834. Han började på 1850-talet sin bana som biträde hos dåvarande handlanden, sågverksägaren och skeppsredaren Johan Ödberg, Örnsköldsvik, men snart blev stugan för trång och han reste till utlandet och uppehöll sig en tid i England och sedermera i Belgien. I Gent drev han affärer en tid i kompani med därvarande svensk-norske konsuln Ödberg.
I början av 1880-talet bosatte sig Jonas Byström i Paris där han etablerade sig som trävaruagent under firma J.I. Byström.
Byström bodde största delen av sitt liv utomlands, men nästan varje sommar besökte han sin födelsebygd. Han trivdes synnerligen väl i Paris, men saknade - som han yttrade vid ett tillfälle - Norrlands ljusa, härliga sommarnätter. Jonas Byström avled i Paris år 1910. Genom sitt flärdfria och gemytliga väsen hade han förvärvat en talrik vänkrets  
I boken finns även ett foto av Jonas Byström.
 
Med vänlig hälsning
Mona-Lisa Mårtensson