NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2015-07-11

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2015-07-11
Skrivet av: Per Sundin skrivet 2015-06-05, 07:41
Algot Tomassons hustru bör vara den hustru Kelu som finns i 1619 års tlonderegister. NN är det Jon Olofssons, Öre 2, hustru? Hon kan ha varit i livet ännu 1649 då Jon Olofsson sålde sin hustrus arv i Levar. Tomas bör ha dött efter 1655. Detta år skattade sonen Mickel för 2 äldre, men inte 1656, men det kan ha berott på att Tomas efter 1655 inte behövde betalas mantalsskatt för av åldersskäl. Förutom bonde var han även gästgivare på det som idag är Levar hotell.  
Varifrån har du fått Algot Tomassons dödsår? Han förekommer sist i en skattelängd 1564. Hustruns namn är okänt.